LCD Screen Display for iPad Mini 2 / iPad Mini 3

$48.00
Availability: In Stock
SKU: LCD-IPD-MINI2-MINI3
  • Brand new and Premium Quality LCD for iPad Mini 2 / iPad Mini 3
  • Grade: A
  • Lifetime Warranty
  • For iPad Mini 2 / iPad Mini 3